Mã vùng bưu chính Việt Nam

Mã Bưu chính Việt Nam gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; hai chữ số tiếp theo xác định mã quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.

Đăng lúc: 01-10-2011 11:43:02 AM | Đã xem: 1215 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Viễn Thông - Di Động , Bưu Chính