Tư vấn

• Tư vấn triển khai giải pháp CNTT cho tổ chức, doanh nghiệp; • Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực CNTT. • Cung cấp giải pháp xây dựng, phát triển hệ thống đào tạo trực tuyến;

Đăng lúc: 24-06-2011 12:17:49 PM | Đã xem: 1299 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyển Giao Công Nghệ , Tư vấn

Đào tạo

• Hợp tác Đào tạo trong lĩnh vực CNTT; • Đào tạo Kỹ thuật viên CNTT, Thiết kế đồ hoạ, Quản trị mạng; • Cung cấp giải pháp xây dựng, phát triển hệ thống đào tạo trực tuyến;

Đăng lúc: 24-06-2011 12:15:00 PM | Đã xem: 1446 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyển Giao Công Nghệ , Đào Tạo