Cung cấp thông tin, dữ liệu doanh nghiệp

Hiện nay, dữ liệu về các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, khách hàng trên thị trường, đóng vai trò rất quan trọng trong việc lựa chọn cách triển khai tiếp thị sản phẩm của mỗi doanh nghiệp.

Cung cấp thông tin, dữ liệu doanh nghiệp

Đăng lúc: 02-10-2011 08:09:07 PM - Đã xem: 1239 - Phản hồi: 0

Hiện nay, dữ liệu về các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, khách hàng trên thị trường, đóng vai trò rất quan trọng trong việc lựa chọn cách triển khai tiếp thị sản phẩm của mỗi doanh nghiệp.

Số Hóa Dữ liệu

Đăng lúc: 24-06-2011 12:20:56 PM - Đã xem: 1382 - Phản hồi: 0

Số Hóa Dữ liệu