Dịch vụ GTGT trên mạng viễn thông

Hệ thống thông tin, giải trí, thương mại và tương tác với truyền hình, internet... trên nền NGN 1900xxxx… Dịch vụ GTGT trên mạng viễn thông.

Đăng lúc: 24-06-2011 12:24:00 PM | Đã xem: 1111 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Viễn Thông - Di Động , Dịch vụ GTGT trên mạng viễn thông