In ấn - Chế bản

• In ấn calalogue, tờ rơi, tờ gấp, áp phích, lịch quảng cáo; tiêu đề thư, phong bì thư... trên mọi chất liệu; • In ấn sách, báo, tạp chí, tài liệu hướng dẫn, tài liệu truyền thông; • In bao bì, mẫu mã, nhãn mác sản phẩm mới; • Photocopy, đóng, xén tài liệu...

Đăng lúc: 24-06-2011 06:41:23 PM | Đã xem: 1370 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Dịch vụ Thiết Kế , In ấn - Chế bản