Cung cấp thông tin, dữ liệu doanh nghiệp

Hiện nay, dữ liệu về các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, khách hàng trên thị trường, đóng vai trò rất quan trọng trong việc lựa chọn cách triển khai tiếp thị sản phẩm của mỗi doanh nghiệp.

Đăng lúc: 02-10-2011 08:09:07 PM | Đã xem: 1239 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Dịch vụ Dữ liệu , Ngân Hàng Dữ Liệu

Ngân Hàng Dữ Liệu

Ngân Hàng Dữ Liệu

Đăng lúc: 24-06-2011 12:21:12 PM | Đã xem: 1511 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Dịch vụ Dữ liệu , Ngân Hàng Dữ Liệu