Nghiên cứu thị trường

APM Communications liên kết hợp tác với các công ty nghiên cứu thị trường khách để thực hiện những công việc khảo sát trực tiếp từ khách hàng đặt báo, các cơ quan đơn vị khác trên địa bàn Hà Nội.

Tư vấn tiếp thị (tư vấn và triển khai marketing)

Đăng lúc: 02-10-2011 08:05:36 PM - Đã xem: 2592 - Phản hồi: 0

Với từng sản phẩm, dịch vụ, mỗi doanh nghiệp có một cách tiếp cận riêng để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đó đến khách hàng tiềm năng.

Tư vấn tiếp thị (tư vấn và triển khai marketing)

Đăng lúc: 02-10-2011 08:05:36 PM - Đã xem: 2592 - Phản hồi: 0

Với từng sản phẩm, dịch vụ, mỗi doanh nghiệp có một cách tiếp cận riêng để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đó đến khách hàng tiềm năng.

Tư vấn tiếp thị (tư vấn và triển khai marketing)

Đăng lúc: 02-10-2011 08:05:36 PM - Đã xem: 2592 - Phản hồi: 0

Với từng sản phẩm, dịch vụ, mỗi doanh nghiệp có một cách tiếp cận riêng để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đó đến khách hàng tiềm năng.

Tư vấn tiếp thị (tư vấn và triển khai marketing)

Đăng lúc: 02-10-2011 08:05:36 PM - Đã xem: 2592 - Phản hồi: 0

Với từng sản phẩm, dịch vụ, mỗi doanh nghiệp có một cách tiếp cận riêng để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đó đến khách hàng tiềm năng.

Ngọc Thiêng Thăng Long

Đăng lúc: 26-06-2011 12:35:26 PM - Đã xem: 1370 - Phản hồi: 0

APM Events là đơn vị tài trợ chính cho Game Show "Ngọc Thiêng Thăng Long" được tổ chức tết năm 2010.

Nghiên cứu thị trường

Đăng lúc: 02-10-2011 08:07:21 PM - Đã xem: 1167 - Phản hồi: 0

APM Communications liên kết hợp tác với các công ty nghiên cứu thị trường khách để thực hiện những công việc khảo sát trực tiếp từ khách hàng đặt báo, các cơ quan đơn vị khác trên địa bàn Hà Nội.