Thiết kế quảng cáo

• Thiết kế quảng cáo (calalogue, tờ rơi, tờ gấp, áp phích, lịch quảng cáo; tiêu đề thư, phong bì thư) • Thiết kế sách, báo, tạp chí, tài liệu hướng dẫn, tài liệu truyền thông; • Thiết kế mẫu mã, nhãn mác sản phẩm mới;

Đăng lúc: 24-06-2011 06:41:59 PM | Đã xem: 1377 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Dịch vụ Thiết Kế , Thiết kế quảng cáo