Mã vùng bưu chính Việt Nam

Mã Bưu chính Việt Nam gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; hai chữ số tiếp theo xác định mã quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.

Dịch vụ GTGT trên mạng viễn thông

Đăng lúc: 24-06-2011 12:24:00 PM - Đã xem: 1111 - Phản hồi: 0

Hệ thống thông tin, giải trí, thương mại và tương tác với truyền hình, internet... trên nền NGN 1900xxxx… Dịch vụ GTGT trên mạng viễn thông.

Dịch vụ Kinh Doanh Sim Thẻ

Đăng lúc: 24-06-2011 12:22:29 PM - Đã xem: 1299 - Phản hồi: 0

Dịch vụ Sim Thẻ

Mã vùng bưu chính Việt Nam

Đăng lúc: 01-10-2011 11:43:02 AM - Đã xem: 1215 - Phản hồi: 0

Mã Bưu chính Việt Nam gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; hai chữ số tiếp theo xác định mã quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;...