The Guardian đào tạo báo chí kỹ thuật số

16-04-2012 11:53:06 AM | The Guardian News and Media thiết lập kế hoạch đa dạng hóa đào tạo báo chí. GNM đang trên lộ trình trở thành trường đào tạo báo chí độc lập, thay vì làm việc với một trường đại học đối tác.

Quảng cáo ngoài trời ế khách

21-02-2013 03:01:11 PM | Ngày càng nhiều bảng biển trơ khung sắt, chỉ ghi số điện thoại liên hệ, thậm chí chẳng có bất cứ thông tin gì. Kinh tế khó khăn khiến nhiều doanh nghiệp cắt quảng cáo ngoài trời, dù mức phí đã giảm 30% so với trước.
  hotline thiet ke website