The Guardian đào tạo báo chí kỹ thuật số

The Guardian News and Media thiết lập kế hoạch đa dạng hóa đào tạo báo chí. GNM đang trên lộ trình trở thành trường đào tạo báo chí độc lập, thay vì làm việc với một trường đại học đối tác.

Đăng lúc: 16-04-2012 11:53:06 AM | Đã xem: 1542 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin Báo Chí - Xuất Bản , Tin Báo Chí Quốc Tế , Tin Giáo Dục - Đào Tạo , Tin Đào Tạo

Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Các phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên của Đài phát thanh 10 tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên sẽ được tiếp thu và thảo luận thực hành các chuyên đề: Tương đồng và khác biệt giữa phát thanh truyền thống và phát thanh hiện đại; Phát hiện nguồn tin, tiếp cận vấn đề theo cách mới và đưa tin phát thanh; Phát hiện đề tài cho phát thanh-Các cách tiếp cận mới cho đề tài theo ưu thế của phát thanh; Kỹ năng làm phóng sự; Kỹ năng làm vox-pops; Kỹ năng phone-in…

Đăng lúc: 24-03-2012 03:28:51 PM | Đã xem: 991 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin Giáo Dục - Đào Tạo , Tin Đào Tạo