The Guardian đào tạo báo chí kỹ thuật số

The Guardian News and Media thiết lập kế hoạch đa dạng hóa đào tạo báo chí. GNM đang trên lộ trình trở thành trường đào tạo báo chí độc lập, thay vì làm việc với một trường đại học đối tác.

The Guardian đào tạo báo chí kỹ thuật số

16-04-2012 11:53:06 AM | The Guardian News and Media thiết lập kế hoạch đa dạng hóa đào tạo báo chí. GNM đang trên lộ trình trở thành trường đào tạo báo chí độc lập, thay vì làm việc với một trường đại học đối tác.

Cool Kênh truyền hình SNTV - SCTV6 thông báo tuyển nhân sự

15-03-2012 05:14:22 PM | Nhằm nâng cao chất lượng nội dung và mở rộng lĩnh vực hoạt động, Kênh truyền hình SNTV – SCTV6 thông báo tuyển dụng nhân sự các vị trí như sau: