Quảng cáo ngoài trời ế khách

Ngày càng nhiều bảng biển trơ khung sắt, chỉ ghi số điện thoại liên hệ, thậm chí chẳng có bất cứ thông tin gì. Kinh tế khó khăn khiến nhiều doanh nghiệp cắt quảng cáo ngoài trời, dù mức phí đã giảm 30% so với trước.

Đăng lúc: 21-02-2013 03:01:11 PM | Đã xem: 640 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin Kinh Doanh - Tiếp Thị , Tin Quảng Cáo

Ra mắt Cổng thông tin Quảng cáo Báo chí Việt Nam - www.bc.com.vn

Ngày 11/1/2011, Trung tâm Dịch vụ Quảng cáo Báo chí Việt Nam APM chính thức ra mắt Cổng thông tin Quảng cáo Báo chí Việt Nam tại địa chỉ: www.bc.com.vn

Đăng lúc: 02-10-2011 03:55:54 PM | Đã xem: 2364 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin Báo Chí - Xuất Bản , Tin Báo Chí , Tin Xuất Bản , Cơ quan báo chí , Tin Kinh Doanh , Tin Tiếp Thị , Tin Quảng Cáo