Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Phần mềm Mã Nguồn Mở APM.OS

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Phần mềm Mã Nguồn Mở APM.OS

Cộng Đồng Nuke Việt Nam - www.nukevietnam.com

Ngày 12/12/2010, APM đã ra mắt Mạng kết nối Cộng đồng Yêu thích và sử dụng NukeViet tại địa chỉ: http://www.nukevietnam.com. Tiếp sau PHPViet.com, đây là một trong những hoạt động hỗ trợ cộng đồng sử dụng mã nguồn mở của Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Mã nguồn mở APM Open Source.

 

Danh mục sản phẩm

Báo Chí

Giới Thiệu

Xuất bản

Cẩm nang

Đối tác

Đối tác

Latest Articles

cot1

Popular Articles

Cot2

Follow Us

Cot3

Contact Information

Cot4