"..Dịch vụ  Quảng cáo, booking quảng cáo trên các đầu báo, tạp chí"
Đặt vị trí quảng cáo trên các website, báo điện tử, mạng xã hội
Xây dựng kế hoạch marketing hiệu quả trên báo..."
Liên hệ Liên hệ   0913.210.565   0944.888.247   0945.666.247
 (08) 6667.6644  (08) 6657.6622  (08) 6659.6600

Đào tạo

Sản phẩm

Tin tức

Xuất Bản

Báo Chí

Cẩm nang

Các trung tâm đào tạo và trường báo chí ở Châu Âu

Đăng lúc: 02-10-2011 03:39:53 PM - Đã xem: 1434 - Phản hồi: 0

Danh sách các trung tâm và trường báo chí ở Anh và châu Âu, xếp theo thứ tự chữ cái (Sẽ được cập nhật khi có thay đổi hoặc bổ sung).

Định hướng nghề nghiệp: Nghề Báo

Đăng lúc: 12-07-2013 08:59:55 AM - Đã xem: 1102 - Phản hồi: 0

Nhà báo là người làm nghề đưa tin chuyên nghiệp. Nhiệm vụ đặc thù của nhà báo là tìm kiếm, xác minh, đánh giá và cung cấp thông tin về tất cả những sự kiện mới mà công chúng cần được biết mỗi ngày,...

Định hướng nghề nghiệp: Nghề Báo

Đăng lúc: 12-07-2013 08:59:55 AM - Đã xem: 1102 - Phản hồi: 0

Nhà báo là người làm nghề đưa tin chuyên nghiệp. Nhiệm vụ đặc thù của nhà báo là tìm kiếm, xác minh, đánh giá và cung cấp thông tin về tất cả những sự kiện mới mà công chúng cần được biết mỗi ngày,...