"..Dịch vụ  Quảng cáo, booking quảng cáo trên các đầu báo, tạp chí"
Đặt vị trí quảng cáo trên các website, báo điện tử, mạng xã hội
Xây dựng kế hoạch marketing hiệu quả trên báo..."
Liên hệ Liên hệ   0913.210.565   0944.888.247   0945.666.247
 (08) 6667.6644  (08) 6657.6622  (08) 6659.6600

Đào tạo

Sản phẩm

Tin tức

Xuất Bản

Báo Chí

Cẩm nang

Các trung tâm đào tạo và trường báo chí ở Châu Âu

Danh sách các trung tâm và trường báo chí ở Anh và châu Âu, xếp theo thứ tự chữ cái (Sẽ được cập nhật khi có thay đổi hoặc bổ sung).

Đăng lúc: 02-10-2011 03:39:53 PM | Đã xem: 1434 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Các tổ chức đào tạo , Viện & Trung tâm Đào tạo

Các trung tâm đào tạo và trường báo chí ở Mỹ

Danh sách các trung tâm đào tạo và trường báo chí ở Mỹ xếp theo thứ tự chữ cái (sẽ được cập nhật khi có thay đổi hoặc bổ sung)

Đăng lúc: 02-10-2011 03:38:03 PM | Đã xem: 836 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Các tổ chức đào tạo , Viện & Trung tâm Đào tạo

Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí

Trung tâm Bồi dưỡng Kỹ năng Nghiệp vụ Báo Chí Trụ sở: 50 Thi Sách - Hà Nội ĐT: (04) 3944 8248

Đăng lúc: 02-10-2011 03:36:00 PM | Đã xem: 949 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Các tổ chức đào tạo , Viện & Trung tâm Đào tạo